ទំនាក់ទំនង

សាខាសៀមរាប

អាសយដ្ឋាន

ផ្លូវជាតិ 6A សង្កាត់ស្វាយដង្គំក្រុងសៀមរាប(ជាប់នាយកដ្ឋានពន្ធដារ ខេត្ត សៀមរាប និងទល់មុខផ្សារទំនើបអង្គរ)

ទូរសព្ទលេខៈ (៨៥៥) ១៧​ ៨៨៩ ៩០៦, (៨៥៥) ១០ ៣៥៣ ៣៣០