សិក្ខាសាលាដែលនឹងជួយឱ្យបងប្អូនស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ពីវិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជា និងត្រៀមខ្លួនវិនិយោគលើមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ

សិក្ខាសាលាដែលនឹងជួយឱ្យបងប្អូនស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់ពីវិស័យមូលបត្រនៅកម្ពុជា និងត្រៀមខ្លួនវិនិយោគលើមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ។ រាល់ចម្ងល់ទាំងអស់នឹងផ្ដល់ជូនដោយវាគ្មិនដែលពោរពេញទៅដោយបទពិសោធន៍។

ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដោយសេរី (ពុំមានគិតប្រាក់)!

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣
ចាប់ពីម៉ោង៖ ០៨:០០នាទីព្រឹក - ១២:០០នាទីថ្ងៃត្រង់
ទីតាំង៖ ដឹ ព្រេមៀ សេនធ័រ សែនសុខ (អគារ G)
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ចុះឈ្មោះ៖ ថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣
ចុះឈ្មោះតាមតំណភ្ជាប់នេះ https://forms.gle/y1JRS7hmen4YSqZ5A