គណៈកម្មការសាលា

Card image

លោកស្រី រស់ យ៉ាណា

ប្រធាន នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

Card image

លោក សោម ចាន់ណា

នាយកចាងហ្វាង

Card image

អ្នកស្រី លួន ស្រីទូច

ប្រធានអ្នកប្រឹក្សាសិក្សាសាលា

Card image

កញ្ញា តាប់ សោភ័ណ្ឌ

អនុប្រធានគ្រូនៃកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេស សាខាជ្រោយចង្វារ

Card image

លោក រុន បូរាំង

ចាងហ្វាងរងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ សាខាតាកែវ

Card image

លោក ជុំ ប៊ុន្នី

អនុប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលសាលារៀន សាខាតាកែវ

Card image

លោកស្រី អ៊ុន ច័ន្ទនិមល

ចាងហ្វាងក្រោមមត្តេយ្យ មត្តេយ្យ និងបឋមសិក្សា សាខាជ្រោយចង្វារ