សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងការថែទាំ ជូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី៦

នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុខភាពមាត់ធ្មេញ និងការថែទាំ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សាដល់ទី៦ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ។ គោលបំណងក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីឡើង ដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ក្នុងការថែទាំនិងសម្អាតសុខភាពមាត់ធ្មេញឱ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសផុតពីជំងឺផ្សេងៗ ។ ក្នុងកម្មវិធីក៏មានការបង្ហាញ និងសំណួរ-ចម្លើយ ក៏ដូចជាមានការថតរូបដើម្បីទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ ។

 

 

 

 ថ្ងៃទី២៣ មីនា ២០២៣