លោកស្រី ណន ឈីវវួច ចាងហ្វាងរងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ សាខាសៀមរាប

 

លោកស្រី ណន ឈីវវួច

ចាងហ្វាងរងមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ សាខាសៀមរាប

សូមស្វាគមន៍ការមករៀននៅសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប យើងខ្ញុំ!

តាំងនាមឱ្យសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោក-លោកស្រី ជាមាតាបិតា ឬ អ្នកអាណាព្យាបាល ដែលបានជ្រើសរើសសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជាថ្នាលបណ្តុះបណ្តាលបុត្រធីតា​របស់លោកអ្នក។

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គឺជាថ្នាលបណ្តុះបណ្តាលគ្រាប់ពូជមួយដ៏សំខាន់ ដែលមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់គឺ “គុណភាព វិន័យ និងសេវាកម្ម” សម្រាប់សិស្សានុសិស្សមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ដើម្បីទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ជាងនេះទៅទៀតសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗ យ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីសាលារួមមាន៖ ចំណេះដឹង ​ចំណេះធ្វើពិតៗ ក្នុងសង្គម និងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងដូចជា៖ ការប្រកួតចំណេះដឹងផ្នែកវប្បធម៌-អរិយធម៌ ម៉េងលី ជេ.គួច ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ.គួច ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ.គួច និងការប្រកួតគំនូរ និងការតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្ស។

កម្មវិធីសិក្សារបស់សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប ជាកម្មវិធីសិក្សាពេញមួយថ្ងៃ ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាគោលរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ។ អ្វីដែលពិសេសអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀត សម្រាប់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នកដូចជា មុខវិជ្ជាបំណិនជីវិត ទស្សនកិច្ចសិក្សាទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស របស់សិស្សគ្រប់កម្រិត កម្មវិធីសិក្ខាសាលាមានទាំងក្នុង និងក្រៅសាលា ជំនាញកីឡាគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងច្រើនសំបូរបែប និងការចូលរួមការងារសង្គមជាដើម។

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គឺធានាផ្តល់គុណភាពអប់រំតាមស្តង់ដារខ្មែរ-អាមេរិកាំងពិតៗ ដល់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នកទៅតាមបរិបទថ្មីនៃការីកចម្រើនរបស់ពិភពលោក។ សូមស្វាគមន៍ការមករៀននៅសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប យើងខ្ញុំ!

តាំងនាមឱ្យសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង នាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោក-លោកស្រី ជាមាតាបិតា ឬ អ្នកអាណាព្យាបាល ដែលបានជ្រើសរើសសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង ជាថ្នាលបណ្តុះបណ្តាលបុត្រធីតា​របស់លោកអ្នក។

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គឺជាថ្នាលបណ្តុះបណ្តាលគ្រាប់ពូជមួយដ៏សំខាន់ ដែលមានចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់គឺ “គុណភាព វិន័យ និងសេវាកម្ម” សម្រាប់សិស្សានុសិស្សមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន ដើម្បីទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ជាងនេះទៅទៀតសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗ យ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីសាលារួមមាន៖ ចំណេះដឹង ​ចំណេះធ្វើពិតៗក្នុងសង្គម និងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងដូចជា៖ ការប្រកួតចំណេះដឹងផ្នែកវប្បធម៌-អរិយធម៌ ម៉េងលី ជេ.គួច ការប្រកួតអាន និងតែងអត្ថបទភាសាខ្មែរ ម៉េងលី ជេ.គួច ការប្រកួតចំណេះដឹងភូមិសាស្រ្តជាតិ ម៉េងលី ជេ.គួច និងការប្រកួតគំនូរ និងការតាំងពិព័រណ៍ស្នាដៃសិស្ស។

កម្មវិធីសិក្សារបស់សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប ជាកម្មវិធីសិក្សាពេញមួយថ្ងៃ ស្របតាមកម្មវិធីសិក្សាគោលរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ អ្វីដែលពិសេសអស្ចារ្យជាងនេះទៅទៀត សម្រាប់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នកដូចជា មុខវិជ្ជាបំនិនជីវិត ទស្សនកិច្ចសិក្សាទាំងក្នុង និងក្រៅប្រទេស របស់សិស្សគ្រប់កម្រិត កម្មវិធីសិក្ខាសាលាមានទាំងក្នុង និងក្រៅសាលា ជំនាញកីឡាគ្រប់ប្រភេទយ៉ាងច្រើនសំបូរបែប និងការចូលរួមការងារសង្គមជាដើម។

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង គឺធានាផ្តល់គុណភាពអប់រំតាមស្តង់ដារខ្មែរ-អាមេរិកាំងពិតៗ ដល់បុត្រធីតារបស់លោកអ្នកទៅតាមបរិបទថ្មីនៃការីកចម្រើនរបស់ពិភពលោក។