ការចែកបណ្ណសរសើរសម្រាប់ឆមាសទី១ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី១១ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

នាថ្ងៃទី០៩​ ឧសភា ២០២៣ សាលាបានរៀនចំជូនបណ្ណសរសើរសម្រាប់ឆមាសទី១ ជូនដល់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៧ ។ ដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូនៗដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដែលទទួលបានលិទ្ធផលល្អសម្រាប់ការប្រឡងឆមាសលើកទី១ ដែលមានការចូលរួមពីគណៈគ្រប់គ្រងសាលាក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបន្ទុកថ្នាក់ផងដែល ។ សិស្សានុសិស្សមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយចំពោះលិទ្ធផលដែលពួកគាត់ទទួលបានស្របតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់ ។

 

ថ្ងៃទី ១០ ឧសភា​​ ២០២៣