សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពសាលា និងសាធារណៈ ជូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សា ដល់ទី១២

នាថ្ងៃសុក្រ ទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ សិក្ខាសាលាស្តីអំពីសុវត្ថិភាពសាលា និងសាធារណៈជូនសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី១២ នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីបអាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប ។ ក្នុងកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សបានយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់នៅពេលជួបគ្រោះអគ្គីភ័យ ដោយមានវិធីសាស្រ្តក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលមានបញ្ហាបានទាន់ពេលវេលា ។ ក្នុងនោះផងដែលសិស្សានុសិស្សបានមើលក្នុងការបង្ហាញក៏ដូចជាបានអនុវត្តជាក់ស្តែងផងដែល ។  ដោយទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមក្នុងការ ការពារឱ្យរួចផុតពីគ្រោះអគ្គីភ័យ ។​

 

 

 

ថ្ងៃទី២៤ មីនា ២០២៣