សារជូនពររបស់ អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ក្នុងឱកាសទិវាអន្តរជាតិនារីខួបលើកទី១១២ ឆ្នាំ២០២៣