វិធីសាស្រ្ត៥ចំណុចបង្ហាញថាអ្នកជាមនុស្សពូកែស្ដាប់ដ៏ល្អបំផុត

ការស្ដាប់ គឺជាគន្លឺះនៃទំនាក់ទំនងដ៏អស្ចារ្យ និងទទួលបានចំណេះដឹងដ៏ល្អ។ ឥរិយាបថស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់អាចជួយកសាងសមត្ថភាពទំនាក់ទំនង ព្រមទាំងបង្កើនភាពស្និទ្ធិស្នាលរវាងគ្នានិងគ្នា។ ជាក់ស្តែងការស្តាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព អាចជួយឱ្យប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងការងារ គ្រួសារ និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងនៅក្នុងសង្គមបានល្អ។ ខាងក្រោនេះគឺជាវិធីសាស្រ្តប្រាំចំណុចធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកស្ដាប់ដ៏ល្អ៖

១. មើលអ្នកនិយាយដោយផ្ដោតអារម្មណ៍ : នេះបង្ហាញថាអ្នកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីដែលពួកគេកំពុងនិយាយ។ នៅពេលដែលគេនិយាយ អ្នកមិនគួរចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដូចជា ការផ្ញើសារ ការអាន ការសរសេរ ឬសម្លឹងមើលទូរទស្សន៍នោះទេ។ រក្សាការផ្តោតអារម្មណ៍លើការសន្ទនាដែលនៅនឹងដៃ ហើយងក់ក្បាលទៅតាមនោះដើម្បីឱ្យមនុស្សនោះដឹងថាអ្នកកំពុងទទួលបានអ្វីដែលពួកគេកំពុងនិយាយ។

២. ស្តាប់ចៀសវាងបង្កើតសកម្មភាពរំខាន : កំហុសដ៏ធំមួយគឺការផ្អាកនៅពេលដែលមនុស្សកំពុងនិយាយ ហេតុនេះអ្នកគួរសួរសំណួរ ឬឆ្លើយតបនៅពេលវាគ្មិននិយាយចប់ទើបជាការប្រសើរ។ ការរំខាន ឬកាត់ផ្អាកអ្នកកំពុងនិយាយអាចធ្វើឱ្យពួកគេភ្លេចរឿងរ៉ាវដែលពួកគេត្រូវនិយាយ ហើយក៏អាចធ្វើឱ្យអ្នកនិយាយបាត់បង់ទំនុកចិត្តផងដែរ។

៣. ត្រៀមខ្លួនធ្វើជាអ្នកស្ដាប់ (ស្តាប់ដោយបេះដូង) : សម្រាកចិត្ត និងរាងកាយរបស់អ្នក ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ល្អ ជម្រះគំនិតរបស់អ្នក ដោយដកដង្ហើមចូលឱ្យជ្រៅ។ (ដកដង្ហើមចូល និងដកដង្ហើមចេញយ៉ាងហោចណាស់បីដង) ងាកទៅរកអ្នកនិយាយ ហើយអង្គុយត្រង់ដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកមានវត្តមាន ដោយយកចិត្តទុកដាក់។ ការចូលរួមផ្នែករាងកាយរបស់អ្នក និងចិត្តរបស់អ្នកគឺជារឿងសំខាន់ ដើម្បីឱ្យអ្នកអាចផ្តោតលើអ្នកនិយាយ និងធ្វើជាអ្នកស្ដាប់បានល្អ។

៤. មិនត្រូវធ្វើការវិនិច្ឆ័យ : អ្នកត្រូវចងចាំថានៅដែលអ្នកស្ដាប់គួរបើកចិត្តឱ្យបានទូលាយដោយគ្មានការ វិនិច្ឆ័យ ស្តាប់ដោយមិនរិះគន់អ្នកដទៃ ឬគិតថាគេជាមនុស្សបែបណានោះទេ។ ការវិនិច្ឆ័យបញ្ហាមុនពេលអ្នកស្តាប់ វាអាចបណ្តាលឱ្យអ្នកឆ្លើយតបមិនសមរម្យ ឬមិនឱ្យតម្លៃចំពោះអ្នកនិយាយ។

៥. ឆ្លើយតបដោយផ្តល់មតិវិជ្ជមាន : ទឹកមុខរបស់អ្នកជាសញ្ញាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីគំនិត និងអារម្មណ៍របស់អ្នក។ ត្រូវដឹងអំពីភាសាកាយវិការរបស់អ្នក ការបង្វិលភ្នែក ស្មាធ្លាក់ចុះ ការងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងពេក ឬមុខតឹងតែងបង្ហាញថាអ្នកត្រូវបានផ្តាច់ចេញពីការសន្ទនា។ មើលមនុស្សនិយាយ ដោយផ្តោតទៅទិសដៅរបស់គេ ញញឹម ហើយស្តាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធ។ នេះអាចបញ្ជាក់ថា អ្នកយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់អ្នកនិយាយដោយទទួលបានអត្ថន័យ និងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។

អត្ថបទដកស្រង់ និងកែសម្រួលចេញពីគេហទំព័រ៖
https://education.ams.com.kh