ពិព័រណ៍ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន​ ម៉េងលី ជេ.គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក

ពិព័រណ៍ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក

ឱកាសស្វែងយល់លម្អិត អំពីការវិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក បើកគណនីជួញដូរភ្លាមៗ ព្រមទាំងរៀនវិនិយោគ!

វិនិយោគជាមួយក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក វិនិយោគ ដើម្បីវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា និងអនាគតកូនៗរបស់លោកអ្នក

សាធារណជនត្រូវត្រៀមឯកសារដូចខាងក្រោមដើម្បីបើកគណនីជួញដូរ និងជួញដូរភាគហ៊ុន៖
- អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែន (សម្រាប់ជនបរទេស)
- លេខអត្តសញ្ញាណវិនិយោគិន
- លេខគណនីជួញដូរ
- ឈ្មោះគណនីធនាគារ
- លេខគណនីធនាគារ

ចូលរួមដោយសេរី!
កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣
ម៉ោង៖ ០៩:០០ព្រឹក - ០៩:០០យប់
ទីកន្លែង៖ ផ្សារទំនើប អ៊ីអន២ សែនសុខ
ទីកន្លែងលើ Google Map៖ https://goo.gl/maps/YkGZYJ77NooGUkSJ9
ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៦១ ៥៩៣ ៩១៣/០៦១ ៧០០ ២៥៩

 

 

ថ្ងៃទី១២ ឧសភា ២០២៣