តើបច្ចេកវិទ្យាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់់ការមើលថែមនុស្សចាស់?

នៅពេលមនុស្សមានវ័យកាន់តែចាស់ ការថែទាំសុខភាពរបស់គាត់កាន់តែសំខាន់។ ប្រទេសជប៉ុនមានចំនួនប្រជាជនដែលមានវ័យចំណាស់ខ្ពស់ប្រមាណ ២៨% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបដែលមានអាយុចាប់ពី ៦៥ឆ្នាំឡើងទៅ (ឆ្នាំ២០១៩) ដែលបង្ហាញថាប្រជាជន ជប៉ុនមានអាយុវែង។ កត្តាដែលនាំឱ្យប្រជាជន    ជប៉ុនមានអាយុវែងមានច្រើន រាប់បញ្ចូលទាំងការបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យសុខាភិបាល និងក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងដែរ។ 

បច្ចេកវិទ្យា ជាជំនួយដ៏ពិសេសមួយក្នុងសេវាថែទាំសុខភាព និងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សចាស់ និងមនុស្សទូទៅ។ មនុស្សចាស់ខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើបន្លាស់ទី ខ្សោយការចងចាំ ខ្សោយភ្នែក ខ្សោយត្រចៀក និងជួបនូវភាពឯកាជាដើម។ បច្ចេកវិទ្យា ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយផ្នែកសុខាភិបាល និងបញ្ហាខាងលើ។ ខាងក្រោមនេះ គឺជាអត្ថប្រយោជន៍៧យ៉ាងដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការមើលថែមនុស្សចាស់៖

១. ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលបែបឌីជីថល : វេជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នកជំងឺអាចធ្វើទំនាក់ទំនង ពិគ្រោះណាត់ជួប ឬផ្ដល់សេវាសុខភាពបានយ៉ាងរហ័ស ងាយស្រួល និងមានសុវត្ថិភាពតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។

២. ប្រព័ន្ធប្រាប់ពីទិសដៅ GPS : មនុស្សចាស់ជាធម្មតាតែងភ្លេចភ្លាំង ឬមានជំងឺវង្វេងវង្វាន់ ដែលញ៉ាំងឱ្យប្រព័ន្ធ GPS និងបច្ចេកវិទ្យាទាំងមូលអាចជួយដល់មនុស្សចាស់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់។

៣. កាមេរ៉ា : កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលបំពាក់តាមផ្ទះ អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកធ្វើការតាមដានពីសកម្មភាព សុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់មនុស្សចាស់នៅឯផ្ទះ មន្ទីរពេទ្យ ឬកន្លែងណាមួយបានពីចម្ងាយ។

៤. កម្មវិធីលើទូរសព្ទដៃ : នៅលើទូរស័ព្ទដៃមានកម្មវិធីជាច្រើនជាជំនួយដល់មនុស្ស ដែលមានវ័យចំណាស់ទាក់ទងនឹងការតាមដានអាការៈសុខភាព ការធ្វើទំនាក់ទំនងអំពីទីតាំងរវាងមនុស្សចាស់ និងអ្នកដទៃ ការអាន ឬការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកម្សាន្តនានាដើម្បីបំបាត់អផ្សុក។

៥. ប្រព័ន្ធ Robot : បច្ចេកវិទ្យា Robot អាចជួយដល់មនុស្សចាស់ តាមរយៈការដាស់តឿន អំពីការទទួលទានថ្នាំ ការហាត់ប្រាណ ការផ្ដល់សមត្ថភាពស្វែងរកព័ត៌មានលើអ៊ីនធើណែត ស្ដាប់ចម្រៀង ទាក់ទងនឹងក្រុមគ្រួសារ -ល-។

៦. សេវាឆ្លើយតបបន្ទាន់ (Emergency Response Services – ERS) : ជាសេវាមួយសម្រាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីសុវតិ្ថភាពរបស់មនុស្សចាស់ រាល់ពេលពួកគាត់ដួល ឬធ្លាក់ពីទីខ្ពស់ ដែលត្រូវការជំនួយពីអ្នកមើលថែ ឬផ្ដល់ដំណោះស្រាយដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ បច្ចេកវិទ្យានេះមានច្រើនប្រភេទរួមមាន ការបំពាក់ប្រព័ន្ធ GPS ការបំពាក់ពោងនឹងខ្សែក្រវាត់ចង្កេះ ប្រព័ន្ធសម្គាល់ផ្សែង ឬភ្លើង និងប្រព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានពីការទទួលទានថ្នាំជាដើម -ល-។

៧. ប្រព័ន្ធជំនួយការលេបថ្នាំ : មនុស្សចាស់តែងភ្លេចទទួលទានថ្នាំ ទទួលទានខុស ឬមិនត្រឹមត្រូវ ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដល់អាយុជីវិត។ បច្ចុប្បន្នមានឧបករណ៍ និងកម្មវិធីចម្រុះដែលមានតួនាទីជួយរម្លឹកអ្នកជំងឺឱ្យលេបថ្នាំឱ្យបានទៀងពេល ឬបានត្រឹមត្រូវ។

អត្ថបទដកស្រង់ កែសម្រួល និងបកប្រែចេញពីគេហទំព័រ៖
Aging.com II Statista II https://www.statista.com/
 Aging in Place II https://aginginplace.org/

Statista (https://www.statista.com/)

 

ថ្ងៃទី២០ មេសា ២០២៣