ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាបុរេសំណេរ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា

ការបង្រៀនថ្នាក់និទស្សន៍មុខវិជ្ជាបុរេសំណេរ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា គោលបំណងដើម្បីឱ្យកូនៗសិស្សានុសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះឱ្យកាន់តែរឹងមាំដើម្បីជាស្ពានឈានទៅកាន់ថ្នាក់ទី១កាន់តែមានភាពល្អប្រសើរក្នុងការស្គាល់ ព្យញ្ជនៈនៃតួអក្សរខ្មែរ ទាំងការសរសេរ ការអាន និងស្តាប់ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ថន មករា នៃសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប ។

សូមចូលទៅកាន់ Facebook Page រូបភាពបន្ត ៖https://www.facebook.com/ais.mjqeducation/photos/a.6648292648535957/6648284251870130/?type=3

 

 

ថ្ងៃទី២១ មេសា ២០២៣