កម្មវិធីបំណិនជីវិតស្ដីពី បាយឆាសាច់គោ និងឡុកឡាក់សាច់គោ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ខាន់ ល័ក្ខណ៍

នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាបបានរៀបចំកម្មវិធីបំណិនជីវិតស្តីពី បាយឆាសាច់គោ និងឡុកឡាក់សាច់គោ សម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី៥ បង្រៀនដោយអ្នកគ្រូ ខាន់ ល័ក្ខណ៍ ។ ក្នុងកម្មវិធីនោះផងដែលគោលបំណងចង់ពង្រឹងសិស្សានុសិស្សឱ្យចេះនៅជំនាញផ្នែកធ្វើម្ហូប ការចេះរៀបចំផ្ទះបាយឱ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ ចេះវិធីក្នុងការចម្អិនម្ហូប និងមានភាពធ្វើការងារជាក្រុម  ។ សិស្សានុសិស្សមានភាពសប្បាយរីករាយ ក៏ដូចជាទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែល ។

 

 

 

 ថ្ងៃទី៣០ មីនា ២០២៣