កម្មវិធីបទបង្ហាញ ដោយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អ អេច ប៊ី (ខេមបូឌា ម.ក)

កម្មវិធីបទបង្ហាញ ដោយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ អ អេច ប៊ី (ខេមបូឌា ម.ក) អំពីការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិសាធារណៈលើកដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក

វិនិយោគជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ម៉េងលី ជេ. គួច អេឌ្យូខេសិន ម.ក វិនិយោគដើម្បីវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជា និងអនាគតកូនៗរបស់លោកអ្នក

ចុះឈ្មោះចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ៖ https://www.mjqeducation.edu.kh/kh/registration/ccv

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣
ទីកន្លែង៖ សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាជ្រោយចង្វារ
Google Maps: https://goo.gl/maps/6ycVvHEST12FXjZQ9
កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃការចុះឈ្មោះ៖ ថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងមកលេខទូរសព្ទ 061 593 913/061 700 259

 

 

ថ្ងៃទី២៥ មេសា​ ២០២៣