លក្ខណៈពិសេស


ព័ត៍មាន


សិស្សានុសិស្សសិក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូពោរពេញទៅដោយគរុកោសល្យ និងសមត្ថភាពខ្ពស់ បុគ្គលិកសិក្សារួសរាយរាក់ទាក់ និងផ្តល់នូវទំនុកចិត្តយ៉ាងកក់ក្តៅជូនដល់សិស្សានុសិស្ស មាតាបិតា និងអ្នកអាណាព្យាល។ យើងខ្ញុំលះបង់ពេលវេលា និងកម្លាំងកាយចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលកូនៗរបស់លោកអ្នកឱ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពេលអនាគត។ជាសាលាមួយដែលមាន គុណភាព វិន័យ និងសេវាកម្ម ដែលល្អបំផុតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​​​​ មានបរិយាកាសល្អប្រសើរបំផុត ដែលជួយជំរុញឱ្យសិស្សានុសិស្សខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របន្ថែមទៀត!


សាលារៀន

បរិស្ថានល្អបំផុត

ស្វែងយល់បន្ថែមសាលារបស់ពួកយើង

ព្រឹត្តិការណ៍សាលានឹងកើតឡើង