សិល្បៈ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ

សិល្បៈ និងសកម្មភាពផ្សេងៗ

សាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង សាខាសៀមរាប បានដាក់ម៉ោងសិស្បៈសម្រាប់សិស្សានុសិស្សសិក្សារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ចាប់ពីម៉ោង 7:00 -11:00 វេនព្រឹក ហើយវេនរសៀល ចាប់ពីម៉ោង 1:00-5:00  ជាមុខវិជ្ជាសិក្សាបន្ថែមមានដូចជា តន្ត្រី រ​បាំ ចម្រៀង គំនូរ។ល។