អំពីសាលារៀន អន្តរទ្វីប អាមេរិកាំង

ហេតុអ្វីបានជា​អ្នក​ត្រូវ​ជ្រើសរើស​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​?

តើ​លោកអ្នក​ដឹង​ទេ​ កូន​ៗរបស់​លោកអ្នក​អាច​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​តាមរយៈ​របៀប​សិក្សា​ផ្ទាល់ខ្លួន​ និង​មានឱកាស​ខុសពី​ធម្មតា​សម្រាប់​ពួកគាត់​យ៉ាងដូច​ម្តេច? តាមរយៈ​ការអប់រំ​ និង​ការ​បណ្តុះបណ្តាល​ កូន​ៗរបស់​លោកអ្នក​នឹង​ស្រលាញ់​ការសិក្សា​នៅ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​យើង។ គ្រប់​សាខា​នៃ​សាលារៀន​ អន្តរទ្វីប​ អាមេរិកាំង​ យើង​ធ្វើការ​គាំទ្រ​ជានិច្ច​ចំពោះ​សិស្សានុសិស្ស​ដើម្បី​ឱ្យ​ពួកគាត់​សម្រេច​បាន​លើស​ពី​អ្វី​ដែល​ជា​ការ​រំពឹង​ទុក​តាមរយៈ​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​រួមគ្នា​របស់​យើង​ ដោយ​ផ្សារភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ការសិក្សា​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​ពួកគាត់​ ជាមួយ​ឱកាស​ជា​លក្ខណៈ​សកល​តែមួយគត់​សម្រាប់​ពួកគាត់​។ ជាមួយនឹង​ការ​បង្រៀន​ប្រកបដោយ​គុណភាព​ខ្ពស់​ និង​ការ​សហការ​ជា​ដៃគូ​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​អប់រំ​ ដែល​ឈានមុខ​គេ​នៅក្នុង​ពិភពលោក​ កូន​របស់​លោកអ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ វឌ្ឍនភាព​ និង​ភាព​រីករាយ​ក្នុង​ការសិក្សា​ជាមួយ​សាលារៀន​យើង​។