បណ្ណាល័យ ម៉េងលី ជេ. គួច

១. ចក្ខុវិស័យ

 • បណ្ណាល័យ ម៉េងលី ជេ. គួច ដើម្បីក្លាយជាបរិយាកាសសិក្សាដែលមានថាមពលបំផុត។

២. បេសកកម្ម

 • បណ្ណាល័យ ម៉េងលី ជេ. គួច គឺដើម្បីផ្តល់នូវធនធាន និងសេវាកម្មដ៏ទូលំទូលាយក្នុងការគាំទ្រដល់តម្រូវការសិក្សា ការបង្រៀន និងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យ។ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតដោយបង្កើតកន្លែងស្វាគមន៍ដែលផ្តល់ជូននូវការប្រមូល និងសេវាកម្មដើម្បីជូនដំណឹង បំផុសគំនិត បង្កើន និងកម្សាន្ត។

៣. គោលដៅ

 • ផ្តល់លទ្ធភាពទទួលបាន និងលើកកម្ពស់ការរកឃើញ និងការប្រើប្រាស់ធនធានព័ត៌មានក្នុងស្រុក និងខាងក្រៅ។
 • ស្វែងយល់ពីតម្រូវការសិក្សា ការបង្រៀន និងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់របស់វា។
 • ផ្តល់បរិយាកាសសិក្សាគំរូដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់វា។
 • ផ្តល់គ្រឿងបរិក្ខាររូបវន្តដែលលើកកំពស់បរិយាកាសសិក្សា និងស្រាវជ្រាវ។
 • គាំទ្រដល់សកម្មភាពសិក្សា ការបង្រៀន និងការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន និងសាលា តាមរយៈការផ្តល់ប្រភពព័ត៌មាន ធនធាន និងសេវាកម្ម។
 • ផ្តល់សេវាកម្មគុណភាពខ្ពស់ដែលបំពេញ និងលើសពីការរំពឹងទុករបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចម្រុះ។

៤. គោលនយោបាយខ្ចីសៀវភៅ

 •  សមាជិកបណ្ណាល័យអាចខ្ចីសៀវភៅ ឬសម្ភារៈណាមួយបានលុះត្រាតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ។
 • សមាជិកមានសិទ្ធិខ្ចីសៀវភៅ ២ ក្បាលក្នុងពេលតែមួយ សម្រាប់រយៈពេល ១ សប្តាហ៍ (រួមទាំងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃបុណ្យសាធារណៈ)។ សមាជិកដែលសិក្សានៅ Aii និង AIS អាចខ្ចីសៀវភៅបាន ៤ ក្បាលក្នុងពេលតែមួយ ប៉ុន្តែម្នាក់ត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទាំងពីរ។
 • សមាជិកបណ្ណាល័យដែលជាគ្រូបង្រៀន និងបុគ្គលិក ហើយមានបំណងចង់ខ្ចីសៀវភៅ ឬសម្ភារៈផ្សេងៗសម្រាប់បង្រៀន ឬស្រាវជ្រាវដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ស្ថាប័ន និងសាលា អាចខ្ចីសៀវភៅ ឬសម្ភារៈចំនួន ៥ ក្បាលក្នុងរយៈពេល ៣ សប្តាហ៍។
 • សមាជិកដែលមិនទាន់បានប្រគល់សៀវភៅ ឬសម្ភារៈ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យខ្ចីសៀវភៅ ឬសម្ភារៈបន្ថែមណាមួយឡើយ។ ទាល់តែ​គេ​ប្រគល់​សម្ភារៈ និង​សៀវភៅ​ពីមុន​មក​បណ្ណារក្ស​វិញ។ ប្រគល់សៀវភៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា ដើម្បីការពារការផាកពិន័យ។
 • សមាជិកបណ្ណាល័យដែលកំពុងសិក្សានៅ AIS ចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី៦ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យខ្ចីសៀវភៅប្រលោមលោកមនោសញ្ចេតនាឡើយ។
 •  សមាជិកបណ្ណាល័យទាំងអស់នឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ការខូចខាត ឬស្លាកស្នាមផ្សេងៗ ដែលប៉ះពាល់ដល់សោភ័ណភាពនៃសម្ភារៈ។
 •  សមាជិកដែលមានឯកសារហួសកាលកំណត់ ឬសៀវភៅចាប់ពីពីរសប្តាហ៍ឡើងទៅ នឹងត្រូវផ្អាកពីការខ្ចីប្រាក់ក្នុងរយៈពេលមួយខែ។
 • សេវាខ្ចីប្រាក់នឹងត្រូវបិទ ១០ ថ្ងៃមុនពេលបញ្ចប់នៃវគ្គនីមួយៗ ឬឆមាសនីមួយៗនៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា និងសាលារៀន។
 • សម្ភារៈសំខាន់ៗដូចជា សៀវភៅកម្រ សៀវភៅថ្លៃៗ សៀវភៅខូច វចនានុក្រម និងសព្វវចនាធិប្បាយ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យខ្ចីទេ។ ពួកគេត្រូវបានបម្រុងទុកនិងដាក់ស្លាក “ឯកសារយោង”
 •  សៀវភៅដែលមានតម្លៃថ្លៃដែលមានច្បាប់ចម្លងជាច្រើនអាចត្រូវបានខ្ចីទៅសមាជិកនៅពេលដាក់ប្រាក់ ២០ ដុល្លារ ដែលនឹងត្រូវសងវិញទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីសមាជិកប្រគល់សៀវភៅវិញ។

៥. គោលនយោបាយល្អ

 • សមាជិកបណ្ណាល័យដែលយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រគល់សៀវភៅ ១ ថ្ងៃលើសពីកាលបរិច្ឆេទកំណត់ នឹងត្រូវពិន័យ ៥០០ រៀលសម្រាប់សៀវភៅនីមួយៗ។
 • សមាជិកបណ្ណាល័យដែលយឺតយ៉ាវក្នុងការប្រគល់សៀវភៅ ២ សប្តាហ៍តាមកាលកំណត់ នឹងត្រូវពិន័យទៅតាមចំនួនថ្ងៃ ហើយនឹងត្រូវផ្អាកពីការខ្ចីសៀវភៅរយៈពេលមួយខែ។
 • សមាជិកដែលធ្វើឱ្យខូច សរសេរ ឬគូសលើសៀវភៅ នឹងត្រូវពិន័យ 50% នៃតម្លៃសៀវភៅ។ ក្នុងករណីដែលសៀវភៅខូច រហែក បាត់បង់ទំព័រ ឬបាត់បង់ សមាជិកនឹងជំនួសសៀវភៅថ្មី ឬបង់ជាសាច់ប្រាក់។ ការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់នឹងរួមបញ្ចូល 20% នៃតម្លៃសៀវភៅ។
 • សមាជិកនឹងមិនរងការផាកពិន័យទេ ប្រសិនបើនរណាម្នាក់ជូនដំណឹងទៅបណ្ណារក្សអំពីការបាត់បង់មុនកាលបរិច្ឆេទកំណត់ ឬប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ឈឺ ឬមានគ្រោះថ្នាក់ ឬបាត់បង់សាច់ញាតិជាដើម។ សេចក្តីបំភ្លឺ៖
  • សម្រាប់សមាជិកដែលបច្ចុប្បន្នជាសិស្ស បឋមសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី ៤ នៃ Aii
  • សម្រាប់សមាជិកដែលបច្ចុប្បន្នជាសិស្សថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សាដល់ថ្នាក់ទី ២ នៃ AIS

 

៦. សេចក្ដីថ្លែងការចុងក្រោយ

 • គោលការណ៍ទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំ និងឯកភាពដោយប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលនៃ Aii និង AIS ដើម្បីយកទៅអនុវត្តជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាបណ្ណាល័យ។
 • អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យដែលមិនគោរពតាមគោលការណ៍ ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខក្រុមគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័ន។
 • ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងរបស់ Aii និង AIS សូមរក្សាសិទ្ធិទាំងអស់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍នៅពេលចាំបាច់។