កីឡា

ហ្វឹកហាត់កីឡាដើម្បីសុខភាព មិត្តភាព និងសាមគ្គីភាព

  • កាត់បន្ថយភាពតានតឹង បន្ទាប់ពីការសិក្សា
  • ដើម្បីកាយសម្បទារឹងមាំ និងមានសុខភាពល្អ
  • ដើម្បីឱ្យមានភាពរហ័សរហួន និងឆ្លាតវាងវៃ
  • ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតប់ប្រមល់
  • ផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធគ្នាតាមរយៈការប្រកួតកីឡា
  • ដើម្បីប្អូនៗសិស្សានុសិស្សចេះរួបរួមសាមគ្គីគ្នា

ក្បាច់គុនការ៉ាតេ

 

កីឡាបាល់ទាត់

 

កីឡាបាល់បោះ

 

កីឡាអប់រំកាយ

 

ហែលទឹក(បុរស – នារី)