📚 តោះសាកល្បងលេងទាំងអស់គ្នា! សរសេរក្នុង Comment នូវចម្លើយដែលអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវ...

📚 តោះសាកល្បងលេងទាំងអស់គ្នា! សរសេរក្នុង Comment នូវចម្លើយដែលអ្នកគិតថាត្រឹមត្រូវ...
🎉 AIS បវេសនកាលឆ្នាំសិក្សាថ្មី2023-2024 ចាប់ផ្តើមហើយ!
📚 គុណភាព... វិន័យ... សេវាកម្ម...
#AmericanInterconSchool 

☎️ ការិយាល័យកណ្តាល៖ 011 388 868/093 217 217
📍 https://goo.gl/maps/NLiaVnGjUwPv69jaA

✍️ តេឡេក្រាម : channel https://t.me/AmericanInterconSchool
✍️ គេហទំព័រ : https://www.ais.edu.kh/

 

ថ្ងៃទី១០ វិច្ឆិកា ២០២៣