អបអរសាទរខួបលើកទី២០ នៃការដាក់បញ្ចូលរបាំព្រះរាជទ្រព្យក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិ

 

ថ្ងៃទី០៧ វិច្ឆិកា ២០២៣