អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗដែលបច្ចេកវិទ្យាផ្តល់ឱ្យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

អត្ថបទព័ត៌មានស្តីពីបច្ចេកវិទ្យា
ក្រោមប្រធានបទ “អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗដែលបច្ចេកវិទ្យាផ្តល់ឱ្យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម”
អត្ថបទដកស្រង់ដោយ : រ៉ុង ណារីន
#MJQE#AmericanInterconSchool

បច្ចុប្បន្ននេះបច្ចេកវិទ្យាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ហើយបានជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្ស វិទ្យាសាស្រ្តស្រាវជ្រាវ ការផលិត ការផ្គត់ផ្គង់ ការគ្រប់គ្រង ការរក្សាទិន្នន័យ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាច្រើន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗដែលបច្ចេកវិទ្យាផ្តល់ឱ្យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម៖

១. បង្កើនផលិតភាព : បច្ចេកវិទ្យាបានជួយបង្កើនផលិតភាពការងារដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដោយជួយឱ្យការទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលិកកាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាព ។ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក៏អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ និងកម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យានានាដែលជួយ សម្រួលដល់ដំណើរការការងារដែលស្មុគស្មាញ និងសន្សំសំចៃពេលវេលា។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ស្វ័យប្រវត្តិកម្មក៏បានជួយបង្កើនផលិតភាពការងារ និងកាត់បន្ថយកំហុសដែលប្រព្រឹត្តដោយមនុស្ស ដោយអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិកយកពេលវេលាទៅធ្វើការងារស្នូល និងសកម្មភាពសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។

២. ជួយក្នុងការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកលើទិន្នន័យ : បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជា ទិន្នន័យធំ និងម៉ាស៊ីនសិក្សា អាចឱ្យសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដឹងពីនិន្នាការអាជីវកម្ម ដែលអាចជួយឱ្យអាជីវកម្មដំណើរការកាន់តែប្រសើរ ម្ចាស់អាជីវកម្មអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អ និងទាន់ពេលវេលាជាងមុនលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន និងវិធីការពារអាជីវកម្មក្នុងពេលអនាគត។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក៏អាចធ្វើការព្យាករណ៍តម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលអាចឱ្យផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើន។

៣. ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព : ផ្នែកមួយនៃភាពលូតលាស់របស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម គឺអាស្រ័យលើសមត្ថភាពក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ក្នុងន័យនេះ គេហទំព័រអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនបាន ហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក៏បានជួយឱ្យការទំនាក់ទំនងយ៉ាងឆាប់រហ័សរវាងបុគ្គលិក និងអតិថិជនកាន់តែងាយស្រួល។ ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម អាចធ្វើទីផ្សារ និងលក់ផលិតផល ឬសេវាកម្មដល់អតិថិជនបានយ៉ាងរហ័ស និងងាយស្រួល។ ក្រុមហ៊ុនអាចទទួលបាននូវការវាយតម្លៃ និងមតិយោបល់ពីអតិថិជនទៅលើសេវាកម្ម ឬផលិតផលរបស់ពួកគេតាមរយៈគេហទំព័រ ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។

៤. ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ : ការទូទាត់ដោយមិនប្រើក្រដាសប្រាក់ (Cashless Payment) ក៏បានជួយឱ្យការទិញទំនិញរបស់អតិថិជនមានភាពងាយស្រួល លឿន និងមានសុវត្ថិភាពជាងមុន។ ដោយសារគុណប្រយោជន៍ទាំងនេះ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមអាចទាក់ទាញអតិថិជនបានច្រើនជាងមុន។ ការទូទាត់ដោយមិនប្រើក្រដាសប្រាក់ ក៏អាចជួយឱ្យសហគ្រាសធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រាក់ខែបុគ្គលិក និងការរាប់សាច់ប្រាក់បានយ៉ាងលឿន និងចំណេញពេលវេលា។

៥. កាត់បន្ថយការចំណាយ : បច្ចេកវិទ្យាមិនត្រឹមតែជួយកាត់បន្ថយការចំណាយលើប្រតិបត្តិការការងារ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប៉ុណ្ណោះទេ តែបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដូចជា ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រក្លោដក៏បានជួយកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុន ដោយអនុញ្ញាតឱ្យសហគ្រាសធ្វើការចែករំលែកទិន្នន័យជាមួយកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតតាមតម្រូវការ។

៦. ពង្រឹងសន្តិសុខ : អាជីវកម្មមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត។ បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗបានផ្ដល់លទ្ធភាពដល់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមក្នុងការការពារធនធាន រួមមានទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ និងព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនអាចរក្សាភាពប្រកួតប្រជែង។ បច្ចេកវិទ្យាបានជួយឱ្យអាជីវកម្មការពារទិន្នន័យសំខាន់របស់ពួកគេពីការលេចធ្លាយទៅកាន់ដៃគូប្រកួតអាជីវកម្ម ដែលបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះអាចមានដូចជា ពាក្យសម្ងាត់កុំព្យូទ័រ និងកូដនីយកម្ម។

៧. កសាងទំនុកចិត្ត : ការកសាងទំនុកចិត្តពីអតិថិជនអាចជួយឱ្យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់។ បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗមិនត្រឹមតែអាចជួយការពារទិន្នន័យសំខាន់ៗរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះទេ តែក៏អាចជួយការពារទិន្នន័យរបស់អតិថិជន។ ការការពារឯកជនភាពជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ ការបង្កើតកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដែលជាផ្នែកមួយជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់មានប្រៀបជាងដៃគូប្រកួត។ ម៉្យាងទៀតបច្ចេកវិទ្យាតាមដានពេលវេលាពិតប្រាកដ (Real Time Tracking Technology) ក៏អាចកសាងទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនដោយហេតុថា បច្ចេកវិទ្យានេះអាចជួយឱ្យអតិថិជនដឹងពីដំណើរការជាក់ស្តែងនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់អតិថិជន មានកាលវិភាគច្បាស់លាស់នៅពេលទំនិញមកដល់ កាត់បន្ថយការបាត់ទំនិញ ស្វែងយល់ពីបញ្ហា និងរក ដំណោះស្រាយបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅពេលការដឹកជញ្ជូនត្រូវបានពន្យារពេល។

អត្ថបទដកស្រង់ និងកែសម្រួលចេញពីគេហទំព័រ៖
https://cambodia4point0.org/kh/SME10-19-21.html

 

 

ថ្ងៃទី០៨ វិច្ឆិកា ២០២៣